Sektörün Değerli Temsilcileri,
14. Türkiye Eczacılık Kongremizi, bu yıl 1-3 Kasım tarihlerinde Ankara'da "Meslektaşlarımıza, Hastalarımıza, Topluma Sözümüz Var!" teması ile gerçekleştiriyoruz.

Biz eczacılar Eczacılık Fakültesi"nden mezun olurken bir yemin ederiz:

Eczacılık mesleği üyeleri arasına katıldığımız andan itibaren hayatımızı insanlık hizmetine adayacağımıza, insan hayatına mutlak surette saygı göstereceğimize, bilgilerimizi insanlık yararına kullanacağımıza, din, milliyet, ırk, cinsiyet, kültür ve politik görüş farklarının vazifemizle vicdanımız arasına girmesine izin vermeyeceğimize, sağlık çalışanları ile güven ilişkisi ve etik işbirliği içinde çalışacağımıza, mesleğimizin gelecekteki üyelerinin yetiştirilmesine katkıda bulunacağımıza, insanlığa daha iyi hizmet edebilmek için mesleki bilgilerimizi sürekli güncelleyeceğimize, mesleğimizi dürüstlük ve şerefle yapacağımıza namusumuz ve vicdanımız üzerine söz veririz.

Bu söz, basit bir yemin değil bütün meslek hayatımız boyunca temel düsturumuz olacak bir sözdür. Bu söz mesleğimize, meslektaşlarımıza, insanımıza, ülkemize, geleceğimize dair verdiğimiz bir sözdür.

Türk Eczacıları Birliği olarak 62 yıldır geçmişi, şimdiyi ve geleceği kuşatan bir bilinçle, ettiğimiz yeminden sapmadan yürüyen ve söz üreten demokratik bir meslek örgütüyüz. Bundan sonra da eczacılar, eczacılık, toplum sağlığı ve ülke için sözümüzü söylemeye devam edeceğiz.

Dünü anlamak, şimdinin gerçekliğini bütünlük içerisinde doğru algılamak ve bu doğrultuda geleceğe dair bağımsız, nitelikli, kapsamlı bir perspektif geliştirmek amacıyla 14. Türkiye Eczacılık Kongremizde bir kez daha bir araya gelecek, sesimizi, sözümüzü ortaklaştıracağız.

Meslektaşlarımızın haklarının korunmasını, yurttaşlarımızın sağlık-ilaç hakkına erişimini, sağlık hizmetlerinin nitelikli hale getirilmesini ve eczacılığın geleceğinin doğru istikamette şekillenmesini ancak BİRLİKTE olursak sağlayabiliriz.

SÖYLEYECEK SÖZÜMÜZ,
BİRLİKTE EYLEYECEK GÜCÜMÜZ VAR!
GELİN BİRLİKTE EYLEYELİM,
YOLUMUZU BİRLİKTE ÇİZELİM.

Ecz. Erdoğan ÇOLAK
Kongre Başkanı