BİLDİRİ ÖZETİ

16.Türkiye Eczacılık Kongresi’nde, Kongre Mesajımızda ve konu başlıklarında belirtilen temaları işleyen çalışmalar ile eczacılık alanında bilimsel ve teknik araştırmaları içeren özgün çalışmalar bildiri olarak sunulabilecektir.

• Bildiri, kurum, kuruluş, grup veya kişi adına verilebilir.
• Kurum, kuruluş, grup adına sunulacak bildirilerde, bildiriyi sunacak kişinin adı açıkça belirtilmelidir.
• Bildiriler sözlü veya poster şeklinde olacaktır. Bildirilerin sunulması ve tartışmalar toplam 20 dakika ile sınırlandırılmıştır.
• Hazırlanacak bildiri özetlerinde; konu, amaç, yöntem, sonuçlar ve tartışmalar açık ve anlaşılır biçimde belirlenmelidir.
• Bildiri özetlerinin, “Times New Roman” yazı karakteri ve 12 punto ile 200 sözcüğü aşmayacak şekilde word belgesi olarak hazırlanması gerekmektedir.
• Bildiri sahipleri, özetle birlikte, adlarını, soyadlarını, mesleklerini, bulundukları görevleri, özgeçmişlerini, açık adreslerini, telefonlarını ve sürekli kullandıkları e-posta adreslerini belirterek eczacilikkongresi@teb.org.tr adresine ulaştırmalıdır.
• Bildiri özetlerinin en geç 20 Eylül 2023 tarihine kadar Kongre Yürütme Kurulu’na iletilmesi gerekmektedir. Kabul-red yazıları 29 Eylül 2023 tarihinden itibaren e-posta yolu ile katılımcılara iletilecektir. Bilgilendirme sadece belirtilen e-posta adresine yapılacaktır.
• Poster Sunumları 90 cm eninde ve 120 cm boyunda olmalıdır. Kongre süresince poster sunumları için özel bir yer ayrılmış olacak ve posterler 09.00-18.00 arası sergilenebilecektir.
• Sözlü sunum yapacak kişilerin, sunumundan en geç 3 saat önce veya sabah sunumları için bir önceki gün öğleden sonra kongre merkezinde yer alacak sunum kontrol odasında sunumlarını (USB Bellek ile) kontrol etmeleri gerekmektedir.
• Posta veya faks yolu ile gönderilen bildiriler değerlendirilmeye alınmayacaktır