TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
TÜRKİYE ECZACILIK KONGRELERİ HAKKINDA

Türk Eczacıları Birliği 67 yıllık köklü geçmişi ile ülkemizde farklı alanlarda aldıkları görev ve sorumluluklarla ülkemizde ilaç eczacılık hizmetlerinin sürdürülmesine katkı sunan 48 bini aşkın Eczacının meslek örgütüdür

1980 yılında düzenlenmeye başlanan 2006 yılı itibari ile de iki yılda bir düzenlenen Türkiye Eczacılık Kongreleri,

• Mesleğimizin farklı alanlarında sorumluluk üstlenen Meslektaşlarımızın,
• Bölge Eczacı Odalarımızın Yönetim Kadrolarının,
• Eczacılık Fakültelerimizden Değerli Hocalarımızın,
• Eczacı Kooperatiflerimizin ve Dağıtım Kanalları Temsilcilerinin, • İlaç sanayii temsilcilerinin,
• Kamu kurum ve kuruluşlarından temsilcilerin,
• Ulusal ve uluslararası pek çok seçkin katılımcının

bir araya gelerek fikir paylaşımında bulunduğu, bugünü değerlendirerek geleceğe yönelik perspektifler geliştirdiği, hem bilimsel hem sosyal programları ile son derece zengin ve ufuk açıcı, mesleğimiz adına en geniş katılımlı ve en önemli bilimsel platformlardan biri olma niteliğini taşımaktadır.

Farklı temalarla düzenlenen Kongre Programlarımız,

• İlacın üretiminden hasta tedavi süreçlerinin takip ve değerlendirmesine kadar her aşamasına dair bilgi ve tecrübenin yayılımına katkı sunan BİLİMSEL OTURUMLAR,
• Sağlık politikalarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesine ev sahipliği yapan SÖYLEŞİ ve PANELLER
• Katılımcıların sosyal, mesleki ve kişisel çerçevede gelişimine hizmet edecek PROGRAM ve ATÖLYE ÇALIŞMALARI
• Yeni iletişim kanalları ve işbirliği ağlarının oluşturulmasına fırsat sunan STANT ALANLARI ile her aşamasında eczacılara, sektör paydaşlarına, sağlığa ve topluma değer katacak bir çerçevede şekillendirilmektedir.