KONGRE DAVETİ


Değerli Meslektaşlarım,
Sektörün Değerli Temsilcileri,

Sizleri, “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Eczacılık 360: Ufukları Genişletmek, Yaşamları İyileştirmek” teması özelinde 12-15 Ekim 2023 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştireceğimiz 16. Türkiye Eczacılık Kongremize davet etmenin heyecanını yaşıyoruz.

Cumhuriyetimizin ilk yılları ile birlikte, Eczacı Mektebi öğretim üyeleri ve öğrencilerince atılan çok değerli adımlarla eczacılık eğitiminin Tıp Fakültesi'nden ayrılarak bağımsız hale getirilmesi, daha nitelikli, daha yaygın ve modern bir öğretim yapısına kavuşması sağlandı.

Bilimsel arka planı, bağımsız yapısı ve topluma yakınlığı ile ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin temel yapıtaşlarından biri olan Eczacılık Mesleğinin temsilcileri olarak bizler de Mesleğimizi insan sağlığını korumak ve iyileştirmek adına daha aydınlık bir geleceğe taşımak adına Birlikte ve Birlikle çalışmaya devam ediyoruz.

Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutladığımız böylesi anlamlı bir yılda gerçekleştireceğimiz 16. Türkiye Eczacılık Kongremiz, Mesleğimizin Geleceğini farklı disiplinlerden ulusal / uluslararası uzmanların, akademisyenlerin, araştırmacıların katkılarıyla bütünlükçü bir bakış açısıyla tartışmayı ve mesleğimize olan bağlılığımızı yeni fikirlerin üretileceği, yeni mesleki uygulamaların kapısının aralanacağı bir perspektife taşımayı hedefliyor.

Birlikte, eczacıların hasta bakımına getirdiği bütüncül yaklaşımı, eczacılık mesleğinin kapsamlı doğasını ele alalım, 360 derecelik bir bakış açısıyla Eczacıların ilaca, sağlığa, topluma kattığı değerleri gözler önüne serelim.

Birlikte, bilgiyi paylaşarak, deneyimleri anlayarak Eczacılık Uygulamalarına ilişkin ufkumuzu genişletelim.

Birlikte, mesleğimizin geleceğini şekillendiren yenilikçi yaklaşımları, teknolojik gelişmeleri, eczacılık hizmetlerinin sağlık sitemlerine daha geniş çerçevelerle entegrasyonunu keşfedelim.

Birlikte, eczacılar eliyle sunulan halk sağlığı girişimlerini, hasta odaklı bakımın yaşamlara sunduğu katkıları, en iyi uygulamaları ve paydaşlar arası işbirliği fırsatlarını değerlendirelim.

Eczacılık mesleğini ve bireysel meslek yaşamlarımızı daha güçlü bir mesleki geleceğe taşımak adına Eczacılık uygulamalarına ilişkin anlayışımızı derinleştirecek ve bakış açımızı genişletecek birbirinden değerli bilimsel oturumlarla, atölye çalışmalarıyla, panellerle, söyleşilerle birlikte öğrenelim, birlikte tartışalım, mesleğimizi birlikte geliştirelim.

Katılımınız, eczacılık adına paylaşılan ortak bilgi ve ilhama katkıda bulunacak, mesleğimizi geliştirecek, hastalarımızın sağlık sonuçlarını iyileştirecek.

16. Türkiye Eczacılık Kongremizde gelin ufuklarımızı birlikte geliştirelim, gelin yaşamları birlikte iyileştirelim.

Meslek Bizim! Gelecek Bizim!

Ecz. Arman ÜNEY

Kongre Başkanı